Neurofeedback

Neurofeedback is een hersentraining waarbij de hersengolven worden beinvloed door terugkoppeling (feedback). De hersengolf activiteit wordt gemeten met een EEG (elektro-encefalogram) d.m.v een aantal elektrodes die op de hoofdhuid worden bevestigd. Op het computerscherm wordt de hersengolven vervolgens omgezet in kleurpatronen of geluiden. Afwijkende hersengolven worden zo in het brein zichtbaar. Hersengolven die met een bepaalde klacht verband houden moeten worden onderdrukt en hersengolven die de klacht verminderen worden versterkt.
Welke aandoeningen en stoornissen?
Neurofeedback kan vooral gebruikt worden bij ADHD, epilepsie en slaapstoornissen. Ook bij stress gerelateerde klachten zoals burnout, depressie, angst, migraine en chronische vermoeidheid kan neurofeedback goede resultaten geven (Inspireer. De meningen zijn sterk verdeeld of neurofeedback helpt. De Rijksuniversiteit Nijmegen concludeerde in een onderzoek uit 2009 dat de neurofeedback goed aanslaat bij de behandeling van ADHD. De Stichting Skepsis en de Vereniging tegen Kwakzalverij daarentegen geloven er niet in en noemen de behandelingen een placebotherapie.

Behandeling
Gemiddeld bestaat een neurofeedback traject uit 15-30 consulten. Het traject wordt bepaald naar mate van de afwijkingen in het QEEG. Vooraf wordt een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Daarna volgt het intake gesprek dat soms verschillende sessies kan duren. Tegelijkertijd wordt een EEG-afname gemaakt. De EEG wordt vergeleken met leeftijdsgenoten die klachtenvrij zijn. Hierna volgt een periode met behandelingen. Men krijgt iedere keer sensoren op het hoofd. De voortgang van de behandeling is erg individueel en hangt mede af van de aandoening of stoornis.

Zorgverzekering
De zorgverzekering vergoedt niet meer de neurofeedback behandeling. Dit volgde na een besluit van het College van Ziektekostenverzekeraars in 2008. Het College vindt dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van neurofeedback. Er wordt alleen een vergoeding uitgekeerd als men een aanvullende verzekering heeft waarin neurofeedback is opgenomen bij de alternatieve geneeswijzen. De anamnese (vraagstelling) en de gesprekstherapie worden meestal wel vergoed door de zorgverzekering tenminste als men doorverwezen is door de huisarts. Zorgverzekeraars vergoeden neurofeedback bij ADHD of ADD tot maximaal 1000 euro. De zorgaanbieder moet ingeschreven staan in het neurofeedback register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Neurofeedback behandelingen worden soms wel eens omschreven als psychotherapie of psychologisch consult. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling (via de aanvullende verzekering).

Beroepsorganisaties
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft een sectie Neurofeedback. De afdeling geeft voolichting en ontwikkelt trainingen, behandelingsprotocollen en start onderzoeken. Een tweede beroepsorganisatie voor trainers is de Nederlandse Vereniging voor Neurofeedback. Deze vereniging werkt met de Zengar methode.

Geestelijke gezondheidszorg
Behoorlijk wat Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. Voor een behandeling daaraan moet men in de eerste plaats naar de huisarts gaan. Samen met de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) kan de huisarts hulp bieden. Als de huisarts onvoldoende hulp kan geven dan kan hij de patient doorsturen naar het GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Een lichte tot matige psychische aandoening valt onder de Basis GGZ. Zware psychische aandoeningen worden gedaan door de Gespecialiseerde GGZ.

Mindfulness
Een andere oplossing om stress en geestelijke spanning te verminderen is mindfulness. Door je open te stellen voor je binnenwereld kan je negatieve emoties beter beheersen. Op de website Mindfulness kun je trainingen volgen in kleine groepen van vier tot tien deelnemers.