Neurofeedback vereniging

Verenigingen, stichtingen en organisaties voor alternatieve geneeswijze

NVPA Psychologen
Het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA) is de beroepsvereniging voor therapeuten en counselors. De 1000 leden zijn geschoold op HBO-niveau en hebben veelal therapeutische specialisaties gevolgd. Het merendeel van de zorgverzekeraars die neurofeedback vergoed vereisen een lidmaatschap van de NVPA of de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Er zijn 15 zorgverleners die neurofeedbacktherapie verlenen.
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Het NIP is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging heeft 13.000 leden die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, arbeid en organisatie, jeugd en in de intersector. De sectie neurofeedback van het NIP is de beroepsvereniging in Nederland met het hoogste niveau. Alleen neurofeedback psychologen die voldoen aan de kwaliteitseisen van het NIP staan in het register ingeschreven. Slechts 29 leden hebben zich kunnen kwalificeren. Artsen, verpleegkundigen, apothekers, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten zijn wettelijk verplicht zich te registreren in het BIG-register.
Alternatief werkende zorgverleners staan niet in het BIG-register maar organiseren zich in eigen beroepsverenigingen.

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Een uitgebreide lijst van therapeuten staat op de website van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Het NFG-registerlidmaatschap kost 250 euro per jaar exclusief inschrijf- en registratiekosten. Aspirantleden betalen een sterk verlaagde contributie. Ook is het mogelijk om via de NFG een rechtsbijstand – en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback (NVNF)
De NVNF is een beroepsvereniging voor trainers van non-lineaire Zengar-neurofeedback. De vereniging wil Zengar neurofeedback binnen Nederland promoten en een platform zijn voor de uitwisseling van ervaring en kennis.

Alternatieve Geneeswijze

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) werd in 1984 opgericht. De leden van de beroepsvereniging zijn HBO-opgeleid en zijn gespecialiseerd in natuurgeneeswijzen, homeopathie, antroposofie, Oosterse geneeskunde, lichaamsgerichte therapie, beweegzorg en psycho-sociale therapie. Contributie is 295 euro inclusief een collectieve rechtsbijstands- en aansprakelijkheidsverzekering.

Biofeedback
Bij biofeedback worden lichaamssignalen zoals hartslag, ademhaling en spierspanning gemeten door apparatuur.
Neurofeedback is een specifieke onderdeel biofeedback waarbij de hersenen getraind worden. De vereniging wil bio- en neurofeedback bevorderen en ontwikkelen.

SRBAG
De Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidzorg (SRBAG) fungeert als gids voor alternatieve gezondheidszorg. Op de website van SRBAG kan een therapeut in de omgeving gezocht worden. Alternatieve therapieen worden niet altijd erkend door de reguliere gezondheidszorg. Het is daarom belangrijk dat een verzekerde die een bepaalde therapie wilt volgen eerst zijn zorgverzekeraar raadpleegt of de betreffende therapie vergoed wordt.

Neurofeedback en gezondheid

Vergoeding door zorgverzekeraar
Psycholoog
ADHD
Gezondheidscentra