Neurofeedback vergoeding

Vergoedingen door zorgverzekeraars
Zorgverzekeraar VGZ geeft een vergoeding alternatieve geneeswijze mits men een aanvullende verzekering heeft. De hoogste vergoeding krijgt men bij de verzekering VGZ Aanvullend Best. Alternatieve zorg die vergoed worden zijn psychosociale zorg, acupunctuur, homeopathie, antroposofische-, Oosterse- en natuurgeneeswijzen. De maximale vergoeding in 2019 is 1000 euro.
VGZ heeft contracten met een aantal erkende alternatieve zorgaanbieders. Gaat men naar een therapeut die niet op die lijst staat dan moet men de behandeling zelf betalen. Ook psychosociale zorg van kinderen tot 18 jaar wordt betaald in 2015 door VGZ. Een van de veranderingen in de zorg is dat meer zorgtaken via de gemeentes lopen. Therapieen die niet onder de regelingen vallen zijn o.a groepstherapie, coaching en relatietherapie.

Niet ondersteund door de wetenschap
Zorginstituut Nederland heeft een uitgebreide lijst opgesteld van psychologische interventies binnen de gezondheidszorg. Op de lijst van CZ staan de namen van de interventies, een toelichting en of ze voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Behandelingen die voldoen hebben als oordeel ‘Wel’ en zijn groen gekleurd. Dit betekent dat behandelingen van deze interventies vergoed mogen worden door de basisverzekering van de Zvw.

Zorgverzekeraars gebruiken de lijst bij contractvoorwaarden en in polisvoorwaarden. Er worden ruim 70 therapieen vermeld. Therapieen die binnen de gezondheidszorg niet voldoen aan de wetenschap zijn o.a Neurofeedback, rTMS, psychoanalyse, Haptotherapie, Gestalt therapie, Rebirthing, Regressietherapie, Reiki en Rots en watertraining.

IAK
IAK is een grote intermediair in Eindhoven die voor verschillende verzekeraars werkt. De intermediair maakt deel uit van de Unirobe MeeĊ³s Groep dat op zijn beurt weer onderdeel van verzekeringsbedrijf Aegon is. Kinderen die behandeld worden voor ADHD/ADD krijgen een vergoeding voor neurofeedback van maximaal 1000 euro per jaar als de behandelende psycholoog bij het NIP is aangesloten. Een aanvullende verzekering bij IAK kost tussen de 21-52 euro per maand. Meer informatie is te vinden op Ziektekostenverzekering 2016 vergelijken.

ONVZ
Zorgverzekeraar ONVZ vergoedt de kosten van neurofeedback alleen als de behandeling uitgevoerd wordt door een BIG-geregistreerde specialist. Dit zijn een gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of een psychotherapeut.

IZA
Zorgverzekeraar IZA heeft voordelige zorgverzekeringen voor mensen die bij de gemeente, provincie of waterschap werken. De verzekeraar vergoedt in 2014 neurofeedback voor personen tot 18 jaar. Vergoeding is maximaal 1000 euro per jaar. Een aanvullende verzekering kost tussen de 43-74 euro per maand. Een vergoedenoverzicht is te zien op
IZA Cura Zuid-Limburg.

Neurofeedback en gezondheid

ADHD
Psycholoog