Psycholoog

Behandelen van ADHD met psychologie
Zorgverzekeraars vergoeden neurofeedback vaak alleen als de behandeling is uitgevoerd door een psycholoog of een psychotherapeut. In 2013 trok de Amerikaanse beroepsvereniging van kindergeneeskunde de conclusie dat neurofeedback een goede oplossing was om de stoornis te behandelen. De behandelmethode kreeg in Amerika dezelfde rating als medicijnen. Het Nederlands Instituut voor Psychologen was blij met het nieuws en hoopt dat dit van invloed zal zijn op de situatie in Nederland.
Veel medici, zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland (dit was vroeger het College voor Zorgverzekeringen) staan wantrouwend tegenover de behandelingen. Het NIP vindt dat medicijnen de beste behandeling zijn bij hyperactiviteit maar denkt dat neurofeedback beter is bij impulsiviteit en het verbeteren van aandacht. Burn out coaching helpt bij stress gerelateerde klachten.

Psychologie en ADHD

Zorgverzekeraar Salland vergoedt neurofeedback alleen als het door een erkende neurofeedback psycholoog is uitgevoerd die ingeschreven staat in het register van het NIP. Door de hoge eisen staan in dit register slechts 29 psychologen ingeschreven. De Top aanvullende verzekering van Salland vergoedde in 2015 80% van de kosten en maximaal 550 euro. Zorgverzekeraars vergoeden slechts een deel van de behandeling (het consult) . Het gedeelte wat niet vergoed wordt is de therapie zelf. In het NVPA staan 15 neurofeedback therapeuten ingeschreven.

Wilt u meer weten over psychologie weten? Op thuisstudie.net staan mbo- en hbo opleidingen en allerlei cursussen over psychologie. Zo zijn er cursussen volwassenen- en ouderenpsychologie, kinderpsychologie, stress management, sociale psychologie, mindfulness, persoonlijkheidstraining en psychologie voor beginners.